Enaplast AB är ett producerande tjänsteföretag samt förvaltare av egna varumärken och produkter. Genom vårt kunnande ska vi erbjuda våra kunder legoproduktion av termoplaster genom formsprutning samt stansning. Vi skall erbjuda våra tjänster främst på den Svenska marknaden men till viss del även på den Nordiska.

Genomgående för vår produktion är att den ska;

  • Hålla hög kvalitet
  • Levereras på överenskommen tid
  • Uppfylla kundens krav
  • Bedrivas på ett miljövänligt vis

Enaplast AB ska kontinuerligt arbeta att med att förvalta och utveckla våra egna produkter, både befintliga och nya. Våra varumärken ska drivas som fristående verksamheter. De behöver inte ha samma målmarknad, strategi eller marknadsföring som Enaplast AB.