Vid vakuummetallisering beläggs plastdetaljerna med ett tunt aluminiumskikt. Vakuummetallisering skulle kunna liknas vid att kroma plast. För att få beläggningen att bli beständig lackeras sedan detaljerna. I detta stadiet kan du som kund bestämma vilken färg du vill ha. Guld och brons är vanliga färger som kan appliceras utan att produkten förlorar sin metalliskt glänsande ytfinish.

Det finns huvudsakligen två anledningar att vakuummetallisera sin produkt.

  • Som dekorering
  • För ljusledning

Alla bilder till höger visar vakuummetallisering i dekorsyfte, medan ljusledning används mycket av bilindustrin för olika givare. Vid ljusledning beläggs hela arbetsstycket förutom en inpunkt och en utpunkt för ljuset med krom. Aluminiumets blanka yta ser till att ljuset kan reflekteras från in- till ut-punkt.

Att kroma din produkt ger en extra dimension och glans som är väldigt svår och dyr att uppnå med andra metoder.

Det mesta med en fin yta kan vakuummetalliseras, vi har vid tester kromat allt från ljusledare till grankottar. Ytfinheten bestämmer dock hur bra beständighet som den kromade ytan får.