Enaplast jobbar med automatisering vid så stor andel av jobben som möjligt. Genom att automatisera produktionen kan takten och utnyttjandegraden öka. Vilket innebär att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser.

Automatiseringen sker vid formsprutningen med hjälp av en portalrobot från Wemo som kan utrustas med allt från sugploppar till en griparm samt ingötsklippning.